11 věcí emocionálně silných lidí nikdy nedělá

3962
Philip Kelley
11 věcí emocionálně silných lidí nikdy nedělá

Být mentálně a emocionálně silný je jedním z klíčů k plnohodnotnému a šťastnému životu. Emoční síla je něco, co každý člověk má, částečně kvůli dětskému učení, částečně kvůli vnitřním nebo genetickým vlastnostem.

Emoce, pokud nejsou kontrolované, jsou ty, které nakonec ovládnou vše, co děláme, a brání logice a rozumu, aby se mohly vnutit v době, kdy je to nutné. Bez emocí bychom však vedli mnohem prázdnější životy s malým důvodem starat se o sebe a ostatní..

Naštěstí můžeme trénovat, abychom ovládli své emoce, aby nás nepřemohly. Dnes vám přinášíme 11 věcí, které emocionálně silní lidé nedělají.

Obsah

 • 1. Nehledají pozornost
 • 2. Nedovolují ostatním lidem, aby je potopili
 • 3. Neváhají říct ne
 • 4. Nepřestávají věřit v sebe
 • 5. Neobětují to, co chtějí dělat
 • 6. Nečiní špatně vůči ostatním
 • 7. Nemají zášť ani zášť
 • 8. S nikým nejsou přátelé
 • 9. Nebojí se budoucnosti
 • 10. Nebojí se stárnutí
 • 11. Nesledují slepě seznam takových příspěvků

1. Nehledají pozornost

Emocionálně křehcí lidé často potřebují pozornost a potvrzení lidí kolem sebe. To je vede k chování a jednání, za které se mohou časem stydět. Kromě toho někdy ostatní spíše odstrkují, než aby je přitahovali. Mohou upoutat pozornost mnoha různými způsoby, ale není snadné vidět emocionálně silného člověka, který tak jedná. Emocionálně silní lidé se potvrzují. Věnují pozornost a starají se o své vlastní potřeby. Pokud dokázali něco úžasného, ​​logicky neodmítnou trochu zvláštní pozornosti, ale nesnaží se to za každou cenu hledat, to je rozdíl..

2. Nedovolí ostatním lidem, aby je potopili.

Jsme sociální tvorové, díky nimž je úsudek a pocity lidí kolem nás nesmírně důležité pro naši duševní pohodu. Když se cítíme odmítnuti svými nejbližšími, bolí nás to. Díky tomu se můžeme cítit jako poražení a nedůležití. Emocionálně silní lidé jsou však schopni tyto pocity překonat. Jak jsme uvedli v předchozím bodě, ověřují se. Nepotřebují to od nikoho jiného. Samozřejmě se vždy pokusí udržet lidi kolem sebe šťastnými tím, že budou dělat pozitivní věci, ale vědí, že nemohou potěšit každého..

3. Neváhají říct ne

Toto je jeden z nejdůležitějších bodů. Když emocionálně silní lidé nechtějí něco dělat, nemají zájem nebo o něčem cítí nátlak, neváhají to říct. Je to jedna z jejich nejsilnějších vlastností jako lidí. Schopnost říci ne vám ve vašem životě ušetří velkou bolest.

4. Nepřestávají věřit v sebe

Nejlepší druh ověření, který můžeme mít, je ověření, které si sami dáváme. Cítíme se dobře ohledně našich úspěchů a způsobu, jakým jsme na konci dne, budeme se cítit spokojeni. Emocionálně silní lidé to dělají a ve výsledku nepřestávají věřit sami v sebe nebo tváří v tvář neúspěchu nebo skalám v cestě. Jsou to silní lidé a ničeho se nevzdají. Věří v sebe až do konce.

5. Neobětují to, co chtějí dělat

Emocionálně silní lidé jsou často spokojeni se svou současnou situací, ale pokud mají žízeň po něčem více, budou to hledat a jít do toho. Nebudou obětovat své cíle a sny kvůli hloupým důvodům nebo strachu ze změny. Je těžké pokusit se změnit směr nebo vykolejit emocionálně silného člověka. Nejsou nešikovní a vědí to. Vědí, co chtějí, jak to získat, a pravděpodobně se nezastaví..

6. Nečiní špatně vůči ostatním

Emocionálně silní lidé vědí, že k medu láká více much než k octu, a pokud o tom opravdu přemýšlíme, přitahování much není ani skutečným cílem našeho života. Skutečným cílem je být šťastný a dělat to, co chceme dělat. Emocionálně silní lidé vědí, že nemusíte nikomu ublížit, abyste v životě dostali to, co potřebují. Osvěžující, hm?

7. Nemají zášť ani zášť

Po celý život budou lidé dělat věci, které nás rozzlobí a zmatí, je to něco přirozeného. Páry se mění, někteří podvádějí, přátelé zradí, spolupracovníci dělají neetické věci; to se stává. Emocionálně silní lidé si vyhrazují právo naštvat se na někoho, kdo jim způsobil bolest, ale nedrží tu zášť uvnitř, takže se v nich dlouhodobě nelíbí. Nenávidět někoho je pro ně jako pít jed a čekat, až onemocní. I když se rozčílí a cítí se zraněni jako každý jiný, rozdíl je v tom, že vědí, jak obrátit stránku a zabránit tomu, aby je pohltila jejich konzumace.

8. S nikým nejsou přátelé

Emocionálně silní lidé mají tendenci být přátelští a odchozí lidé, i když jsou o něco introvertnější než ostatní. Mohou snadno vtáhnout lidi do svých životů, ale to neznamená, že dovolí vstoupit jen komukoli. Než lidi přijmou do svého života, důkladně je prozkoumají. To jim dává velký smysl. Nechtějí být zneužíváni nebo očerňováni ostatními a také nechtějí mít kolem sebe žádnou negativitu. Je pravděpodobné, že pokud jste emocionálně silní, pustíte do svého života pouze podobné lidi..

9. Nebojí se budoucnosti

Někdy se ráno probudíme a už předpovídáme obtížný den v práci nebo obtížnou situaci doma. Emocionálně silní lidé ale nejdou spát ze strachu, co přijde. Zhluboka se nadechnou, naplánují, jak chtějí ten den zvládnout, a ponoří se přímo dovnitř. Emocionálně silní lidé čelí obtížím s vědomím, že se věci mohou vyvíjet dobře nebo se mohou pokazit, ale to v žádném případě kvůli tomu svět neskončí.

10. Nebojí se stárnutí

Stárnutí, zpomalení a naše případná úmrtnost jsou velmi skličující vyhlídky, zejména naše úmrtnost. V dobrém i v horším jsme se narodili a jednoho dne zemřeme. Emocionálně silní lidé si uvědomují, že život je třeba brát čelem a že se nelze bát věcí, které přijdou. Zestárneme, snížíme svoji aktivitu a životní tempo a nakonec zemřeme. Pokud je to útěcha, stane se to i mně.

11. Nesledují slepě seznam takových příspěvků

Opravdu záleží na tom, co zde říkáme o emocionálně silné osobě? Pokud jste emocionálně silný člověk, dělejte to, co vám dává největší smysl!!


Zatím žádné komentáře