Jaký je věk, kdy se naše osobnost navždy změní

3267
Philip Kelley
Jaký je věk, kdy se naše osobnost navždy změní

Osobnost je něco, co se mění po celý náš život a je ovlivňováno mnoha faktory. Existuje však specifická fáze, v níž je definována a posílena, takže je stále obtížnější, aby v ní proběhly změny. Pustíme se do této otázky.

Fáze osobnosti

Lidské bytosti procházejí během našich životů až devíti životními fázemi. První z nich je prenatální fáze, která zahrnuje dobu, kdy jsme ještě v děloze.

Druhým je rané dětství, od narození do 3 nebo 4 let, kdy dítě začíná mít trochu větší samostatnost. V této fázi dítě rychle vstřebává spoustu informací a jeho rodinné prostředí je jeho jediným spojením s realitou..

Pak přichází to, co je známé jako rané dětství, které se pohybuje od 3 do 6 let. Následuje střední dětství, do 11 let, velmi ovlivněné školními zkušenostmi. Později přichází dospívání od 12 do 17 let. Po dokončení této fáze vstupujeme do mládí, které je považováno za mezi 18 a 35 lety.

Nakonec se dostáváme do fáze dospělosti, která jde víceméně od 36 do 50 let; fáze dospělosti, od 50 do 65 let; a fáze třetího věku, která začíná ve věku 65 let.

V každé z těchto fází se má za to, že dochází k hlubokým změnám v osobnosti, protože každá z nich implikuje v člověku řadu transformací díky zkušenostem, které nás nutí žít a zpracovávat věci jinak.

Osobnost, něco proměnlivého a flexibilního

Přestože všichni lidé mají řadu charakteristických rysů, osobnost je něco, co je zcela flexibilní. To znamená, že jej lze formovat a že se mění v závislosti na našem okolí a zkušenostech, které za ta léta zažíváme..

Tímto způsobem všechny ty zásadní změny, ke kterým dochází v kterékoli z různých fází, kterými procházíme po celý život, způsobí změnu v nás. To proto způsobí změny v naší osobnosti..

Puberta, nástup do zaměstnání, mateřství a otcovství, odchod do důchodu nebo změna země jsou jen některé z příkladů událostí, které mohou poznačit naši osobnost a odlišit ji..

Další událost, která může způsobit důležitou změnu, prochází traumatickou ztrátou nebo prochází obzvláště bolestivou událostí. To se může proměnit v tak důležitou transformaci, která zanechá viditelnou stopu na naší osobnosti..

Adolescence, klíčový okamžik

Kromě těchto vnějších faktorů je pravda, že existuje věk, kdy naše osobnost prochází důležitou změnou. To je dospívání. Hormonální změny a vlastní role člověka s ohledem na jeho prostředí vytvářejí důležitý otisk jeho osobnosti..

V dětství se začínají projevovat aspekty jejich vlastní osobnosti i ostatních, které jsou ovlivňovány jejich prostředím, protože rodinné pouto je i nadále velmi silné a výchova a výuka rodičů osobnost velmi ovlivňuje.

Důvodem je skutečnost, že dítě přechází z fáze dětství, ve které jsou dospělí ti, kdo řídí a řídí jeho činnost, do fáze dospělosti, v níž je odpovědné za svá vlastní rozhodnutí a přebírá kontrolu nad svým životem.

Tato fáze je v mnoha případech velmi komplikovaná, protože děti přestanou mít rodiče jako referenci a protagonisté se ve většině případů stávají okruhem přátel.

Kromě této fáze probíhají během mládí také důležité změny, které ovlivňují naši osobnost. Je to okamžik, ve kterém osoba přebírá plnou odpovědnost za svůj život, začíná pracovat, činit vlastní rozhodnutí a převzít důsledky stejného.

Je to období, ve kterém se také prohlubuje sebepoznání a stabilizuje se naše osobnost. To je něco, co se nadále vyvíjí, jak shromažďujeme zkušenosti a zkušenosti po celý život..

Závěrem lze říci, že v životě každého člověka existuje několik okamžiků, kdy se zjistí jeho osobnostní změny a vlastnosti, které bude těžké přetvořit. Důležité je především uvědomit si to, abychom co nejlépe využili své silné stránky a naučili se pracovat na slabostech, abychom je překonali..


Zatím žádné komentáře