Nenávist vůči ženám, misogynii

4095
Jonah Lester
Nenávist vůči ženám, misogynii

Misogynie je pojem, který odkazuje na zakořeněnou nenávist, averzi a předsudky vůči ženám a dívkám. Tento přístup, který se na první pohled jeví jako extrémní, je v dnešní společnosti hluboce zakořeněnou realitou a projevuje se den za dnem různými způsoby, jako je diskriminace, hanobení, objektivizace nebo použití fyzického či slovního násilí na ženách nebo dívkách..

Odkud pocházejí misogynistické postoje?

Existuje mnoho iracionálních přesvědčení a myšlenek, které se skrývají za misogynistické postoje a které se přenášejí v kontextu rodiny a komunity, generaci za generací, dosahující atmosféry diskriminace a nerovnosti mezi lidmi.

Zkreslená představa, z níž pochází misogynie, je myšlenka považovat ženy za podřízené lidi před muži. Jedním z hlavních názorů, které z této myšlenky vyplývají, je potvrzení, že ženy mají určité „místo“ nebo „roli“ ve společnosti, například pracují v domě pro svou rodinu..

Další velmi běžnou misogynistickou myšlenkou je považovat ženy za předmět ve službách mužů, například kvůli jejich reprodukčním fyzickým vlastnostem. Díky tomu misogynista redukuje ženy na zjednodušený koncept a v tomto ohledu projevuje různé postoje, jako je odmítání ženského přátelství nebo profesionální hodnoty, stejně jako oceňování žen výhradně pro jejich vzhled, někdy veřejně a ponižující, mezi mnoha jinými činy.

Misogyny živí mnoho zkreslených představ o lidech prostým faktem, že se narodí s jedním nebo druhým pohlavím, a projevuje se ve velmi odlišných situacích: od těch tak běžných a nepříliš násilných, jako je motivace chlapce více než dívky studovat určitou kariéru až po jiné velmi násilné, například fyzické nebo psychické týrání ženy. Misogynní lidé obvykle popírají, že jsou misogynní, a definují se jako rozumní a uvážliví lidé, ale ve svých každodenních činnostech projevují myšlenky averze vůči ženám.

Jak identifikovat misogynistu?

Činností, jejichž pozadí je poznamenáno misogynistickými vírami, je mnoho a dnes přetrvávají v mnoha oblastech našeho života. Některé z nejjasnějších postojů, které misogynisté mají tendenci každodenně projevovat a které lze použít k jejich identifikaci, jsou:

  • Klasifikace žen podle dvou základních kategorií, jako je černá nebo bílá, a jejich redukce na ně. Jsou to lidé, kteří považují ženu za „svatou“ / „provokativní“ nebo „chladnou“ / „emocionální“ a mají sklon k zacházení s nimi z předpokládaného postavení nadřazenosti na základě označení, které dostávají, pokud žena odpovídat očekáváním na základě kategorií, které lidé považují za správné pro ženy.
  • Kontroloři: Misogynní muži musí často mít absolutní kontrolu nad vztahy se ženami. Ať už je to finančně, emocionálně nebo dokonce v otázkách sociálních vztahů, misogynní muži mají vždy sklon dělat všechna rozhodnutí nad názory žen, někdy nepřímo, vysmívat se rozhodnutím svých partnerů.
  • Obviňování: Misogynisté často obviňují ženy ze všeho špatného, ​​co se jim stane, a to nejen v jejich vztazích, ale i v jejich životech. Páry těchto lidí se často neustále omlouvají. Kromě toho mají tendenci obviňovat ženy ze všech negativních okolností, které si v důsledku sexistických příčin vyskytnou samy, protože podle těchto lidí jsou to ty, které dokázaly „vyprovokovat nebo manipulovat“ výchozí situace, když dostat se do té bolestivé situace, kterou sama trpí.
  • Zesměšnění: Misogynisté se často snaží pravidelně zesměšňovat a ponižovat ženy, ať už v sociálním, rodinném nebo pracovním kontextu. Pokud má žena určité názory nebo se rozhoduje sama, může najít toto odmítnutí a očerňování, pokud má blízko k misogynistické osobě, která nebude tolerovat, že by se mohla stát vůdkyní jakéhokoli projektu.

Dopad misogynie na duševní zdraví

Misogynistické myšlenky mají silný dopad na duševní zdraví lidí. Misogynní lidé žijí ve zkreslené realitě, která je náchylnější k násilí, a jejich intimní vztahy mohou být problematické a může být ovlivněna jejich emoční stabilita..

Jedním z nejnebezpečnějších účinků, které má misogynie na duševní zdraví žen, je její internalizace, tzv. Internalizovaná misogynie. Jedná se o efekt, který se objevuje zejména u žen, které byly vzdělané nebo které se obklopily prostředím, ve kterém se dozvěděly, že misogynistické myšlenky jsou pravdivé, což způsobuje psychologické problémy, jako je sebeodmítnutí, problémy s vlastním obrazem, poruchy příjmu potravy. nebo sebeobviňování v případech zneužívání nebo špatného zacházení. Internalizovaná misogynie může také přimět ženy samy, aby viděly svět z tohoto zkresleného hranolu a viděly ostatní ženy z této nenávistné perspektivy..

Ať už je důvod pro misogynii jakýkoli, její následky na duševní zdraví jsou zničující. Pokud se domníváte, že misogynistické postoje určitých lidí ovlivňují váš každodenní den, nebo naopak, máte zakořeněné víry, které jsou výsledkem misogynistického vzdělání a které mohou ublížit sobě i ostatním lidem, neváhejte vyhledat odbornou pomoc, abyste mohli najít stabilitu a žít plnohodnotný život, plný úcty a míru v sobě i ve svém okolí.


Zatím žádné komentáře