Nejistota a zranitelnost, emoční problém

3987
Philip Kelley
Nejistota a zranitelnost, emoční problém

Nejistota je jednou z hlavních příčin mnoha emocionálních problémů, se kterými se každodenně potýkáme. Díky tomu jsme obzvláště zranitelní vůči konfliktům a nepředvídaným událostem. Podívejme se do hloubky, jak na nás působí.

Proč dochází k nejistotě

Nejprve popíšeme, co přesně je nejistota, a dozvíme se více o faktorech, které ji určují. Tento pocit je určen hlavně výchovnými faktory.

Nejistota je charakteristikou osobnosti, která může hodně poškodit ty, kdo ji pociťují. Lidé, kteří jsou nejistí, se při rozhodování bojí a v mnoha případech se cítí neschopní vyřešit své problémy.

Jedná se o emocionální komplex na kognitivní úrovni, který pro sebe způsobuje škodlivé chování. To způsobuje zkreslení názoru, který má o sobě a že pochybuje o svých schopnostech.

Díky tomu se člověk cítí obzvláště zranitelný vůči problémům a neodpovídá adekvátně situacím, které vyvolávají nejistotu. To vede k problémům, jako je úzkost.

Strach ze špatného jednání je jedním z největších obav nejistých lidí. To vede k pasivnímu postoji k životu, který může vést k dalším problémům, protože jim brání v rozvoji a v pohybu vpřed..

Nejistí lidé si kladou omezení, pokud jde o vývoj a růst v různých oblastech jejich života. To vše má za následek emoční nepohodlí, které může také způsobit problémy se smutkem, úzkostí a depresí.

Emoční nejistota ovlivňuje negativně. Prvním z důsledků je, že dotyčná osoba trpí větší zranitelností, takže je snazší, aby problémy nakonec na ni působily výraznějším způsobem.

Bude vygenerováno také to, co se nazývá vyhýbání se chování. To se promítá do vyhýbání se problémům, a to dokonce vede k jejich popření v okamžiku, kdy se objeví. Jak tento problém roste, roste také úzkost jejich řešení.

Jedná se o postoj, který se vrací zpět, takže se naše vnímání sebe sama stále více zhoršuje a živíme pocit selhání. To je jeden z nejhorších důsledků emoční nejistoty.

Jak pracovat na emocionální bezpečnosti

Ačkoli si většina lidí myslí, že nejistotu nelze změnit, realitou je, že jde o charakteristiku, která je důsledkem řady vzdělávacích faktorů. Zabezpečení je tedy něco, co se získává a na čem lze pracovat.

První věc, kterou musíme mít na paměti, je, že každý krok vpřed ve prospěch emoční bezpečnosti je ziskem pro naši vlastní sebeúctu. Je to něco, co budeme postupně internalizovat.

Když uděláme správná rozhodnutí, uvidíme, jak se budeme vyvíjet a jak díky naší vlastní zkušenosti získáme důvěru v sebe..

Díky řešení problémů se budeme cítit silnější a silnější a pocit zranitelnosti zmizí. To znamená, že jakmile narazíme na problém a zjistíme, že jsme schopni jej vyřešit, uvidíme, že na to máme kapacitu, a v podobných situacích se budeme cítit bezpečněji..

Abychom pracovali na sebevědomí, můžeme cvičit. Uvedení našich vad a ctností na papír je jedním z cvičení, která můžeme provést, abychom lépe poznali sami sebe a odhalili své slabosti.

V tomto smyslu bude sebepoznání spojencem, který bude pracovat na bezpečnosti v nás samých. Znát naše vady a vidět, v jakých situacích se obvykle vyskytují, nám umožní odhalit je, když se zdá, že jim čelí vědoměji.

Dalším velmi důležitým problémem je přijetí. Musíme vědět, že každý má své silné a slabé stránky, takže musíme vědět, jaké jsou naše, a přijmout je..

To neznamená, že na nich nepracujeme, ale musíme vědět, jak si odpustit, a ne být umučeni, když věci nejdou podle očekávání nebo přání. Pokud k tomu dojde, je zdravé analyzovat, co nás vedlo k této chybě, zavřít stránku a jít dál.

To by nám nemělo bránit v dalším rozhodování. A nejhorší věc, která se nám může stát, je právě to: nedělat rozhodnutí a nechat naše životy v rukou náhody a rozhodnutí ostatních. Proto musíme převzít odpovědnost za svůj vlastní život..

Jak jste možná viděli, emoční nejistota je problém, který nás může výrazně omezit v našem každodenním životě. Pokud tedy zjistíte, že máte problém tohoto typu, doporučujeme vám, abyste jej překonali, protože pouze tehdy budete schopni čelit životním obtížím s integritou..


Zatím žádné komentáře