Narkotika, jaká je jejich funkce a klasifikace

4321
Charles McCarthy

Úpadek závislosti na omamných látkách a narkotikách je něco, před čím nikdo není v bezpečí. A je to tak, že ve chvílích slabosti můžeme přijít cestou, kterou považujeme za jednodušší a rychlejší. Uvidíme, o co jde.

Obsah

  • Co jsou narkotika
  • Klasifikace narkotik
    • Opiáty
    • Opioidy
  • Měly by být vždy konzumovány na lékařský předpis

Co jsou narkotika

Než začneme hovořit o všem, co ve světě narkotik existuje, je důležité vědět, co přesně máme na mysli, když používáme tento termín, protože ne každý přesně ví, co to znamená a jaký typ látek obsahuje.

Za prvé, narkotikum je léčivá látka. Proto způsobuje reakci a změnu v tom, jak tělo funguje, a ovlivňuje různé kapacity v závislosti na konkrétním typu, kterým je a k čemu je indikováno..

Většina narkotik působí jako inhibitor přenosu nervového signálu, aby se zabránilo bolesti. Působí však také pro jiné účely v těle, podle toho, co je.

Jak naznačuje jejich název, způsobují ospalost a působí depresivně na centrální nervový systém. Je však běžné, že se v mnoha případech používají také jako stimulanty, i když nakonec způsobují tento depresivní účinek.

Ve skupině narkotik existuje velké množství látek. Mnoho z nich je zákonné platidlo, například léky užívané k terapeutickým účelům nebo některé legální léky s psychoaktivními účinky..

Klasifikace narkotik

Narkotika se dělí na dva typy:

Opiáty

Na jedné straně existují opiáty, které se nazývají proto, že obsahují alkaloidy přítomné v opiu. Jedná se o látky odvozené od morfinu, přírodní i polosyntetické..

Mezi nejznámější opiáty patří kodein, heroin a morfin. První z nich je velmi přítomen v mnoha lécích, protože se používá jako analgetikum, sedativum a jako lék na zmírnění kašle..

Heroin se také používá při kašli a jako protiprůjmový prostředek, i když mnohem méně často než ten předchozí. Jedno z nejznámějších použití této látky je jako rekreační droga, která je také vysoce návyková.

Opioidy

Na druhé straně existují opioidy. Jedná se o typ látky, která se používá k primárnímu ovlivnění centrálního nervového systému. Nejdůležitější jsou oxykodon, hydrokodon a tramadol.

Oxykodon je obzvláště silný, a proto vysoce návykový. Další, hydrokodon, se používá jako analgetikum k léčbě střední bolesti a některých silnějších bolestí. Stejně jako ty předchozí musíte být velmi opatrní, protože generují závislost a abstinenční syndrom.

Měly by být vždy konzumovány na lékařský předpis

V každém případě je třeba vzít v úvahu, že tento typ látky musí být vždy konzumován na lékařský předpis, protože se jedná o potenciálně nebezpečné látky, protože na nich může vzniknout silná závislost..

Kromě toho mohou generovat vedlejší účinky a vlastní toleranci k léku, což způsobí, že osoba, která ji konzumuje, potřebuje stále více dávek, aby dosáhla stejného účinku, jaký měla dříve, při nižší spotřebě.

To také vytvoří závislost a může dokonce způsobit abstinenční syndrom u pacienta, který může být ještě horší než poškození, které samotná droga vytváří.

Stručně řečeno, narkotika jsou druh látky, která může být velmi škodlivá a nebezpečná. Z tohoto důvodu je vhodné dobře vědět, o co jde, abychom se vyhnuli potížím s nimi, pokud je musíme vzít při jakékoli příležitosti..


Zatím žádné komentáře