Co jsou neurovědy a rozdíly s neurologií

4306
Anthony Golden
Co jsou neurovědy a rozdíly s neurologií

Termín Neurovědy označuje vědecké studium nervového systému. Slovo je odvozeno z kombinace slov „neuro“, což znamená „nerv“ a „věda“.

Obsah

  • Co Neuroscience studuje?
  • Pracovní pole neurologů
  • Rozdíly mezi neurovědou a neurologií
  • Důležitost neurovědy

Co Neuroscience studuje?

Neurověda studuje všechny vědecké aspekty nervového systému, včetně molekulárních, buněčných, funkčních a strukturních prvků, jakož i evoluční, lékařské a výpočetní aspekty. Některé příklady hlavních oblastí studia jsou:

  • Neuronální signalizace a vzory axonální konektivity
  • Nervový vývoj a jeho biologická funkce
  • Tvoření nervového okruhu a funkční role v reflexech, smyslech, paměti, učení a emoční reakci
  • Psychologické funkce související s neurálními obvody
  • Zobrazování mozku pro diagnostiku onemocnění

Pracovní pole neurologů

Neurologové tedy zkoumají všechny prvky nervového systému, aby pochopili, jak je strukturovaný, jak funguje, jak se formuje, jak funguje a jak jej lze změnit..

Nervový systém je sada vzájemně propojených neuronů, které komunikují mezi sebou navzájem a s dalšími buňkami prostřednictvím specializovaných synaptických spojení díky vláknům zvaným axony, které přenášejí signály do vzdálených částí těla a ovlivňují neuronální, svalovou a žlázovou aktivitu buněk. bodů.

Neurovědy jsou vědci v oblasti základní vědy, kteří obvykle mají doktorský titul v oboru neurovědy nebo příbuzného oboru.

Často přispívají k pochopení genetického základu mnoha neurologických onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, a identifikují strategie pro její prevenci, zlepšení nebo léčbu. Neurologové se mohou také podílet na výzkumu duševních poruch, jako je schizofrenie nebo poruchy chování.

Rozdíly mezi neurovědou a neurologií

Neurověda je obor, který na vědecké úrovni studuje mechaniku nervového systému, jako je jeho struktura, funkce, genetika a fyziologie, a také způsob, jakým jej lze použít k pochopení nemocí nervového systému..

Neurologie je oblast medicíny, která se zaměřuje na poruchy a onemocnění nervového systému. Neurologie zahrnuje diagnostiku a léčbu onemocnění centrálního, periferního a autonomního nervového systému..

Neurologové jsou základní vědci, kteří mohou nebo nemusí mít lékařský diplom. Většina z nich však má doktorát z neurovědy.

Neurologové jsou absolventi medicíny, kteří se specializují na neurologii prostřednictvím příslušných odborných studií a postupů. Léčí neurologická onemocnění všeho druhu, jako je Alzheimerova choroba, mrtvice, epilepsie a mnoho dalších. Neurologové se také mohou specializovat na chirurgii a stát se neurochirurgy..

Důležitost neurovědy

Bylo popsáno více než 1 000 poruch mozku a nervového systému, které vedou k většímu počtu hospitalizací a ztrátě produktivity než kterákoli jiná skupina onemocnění, včetně srdečních onemocnění a rakoviny..

V roce 2007 Světová zdravotnická organizace odhadovala, že neurologické poruchy postihují miliardu lidí na celém světě. Neurologická onemocnění ve skutečnosti představují 11% břemene nemocí na světě, bez ohledu na poruchy duševního zdraví a závislosti..

Náklady na tyto nemoci jsou po celém světě skutečně vysoké. Například Evropská rada pro mozek v roce 2010 odhadovala, že neurologická onemocnění v Evropě stojí bilion dolarů ročně..

Například v roce 2005 studie ukázaly, že neurologická onemocnění postihují každý rok více než 50 milionů Američanů a jejich léčba stojí více než 500 miliard dolarů. Na druhou stranu duševní poruchy postihují 44 milionů dospělých Američanů ročně, za cenu 148 miliard dolarů..

Pokrok ve výzkumu by mohl tyto náklady snížit. Zjištění, jak oddálit nástup Alzheimerovy choroby, by mohlo ušetřit spoustu peněz na složitější léčbu a péči. Vzhledem k stárnutí mnoha populací po celém světě je sociální dopad Alzheimerovy choroby mnohonásobně větší než finanční zdroje potřebné k léčbě.

Všechny tyto odhady jsou nízké nebo nereálné kvůli nedostatku statistik a zacházení v rozvojových zemích. Vzhledem k tomu, že národy mají stále větší přístup ke zdravotní péči, bude se zvyšovat počet pacientů vyžadujících léčbu a bude stále více zapotřebí výzkumu, který by účinně chápal a léčil nemoci..


Zatím žádné komentáře