Haloperidol, široce používané antipsychotikum

1136
Simon Doyle

Haloperidol je typ antipsychotika, které se běžně používá v medicíně. Je to jeden z prvních léků, které se začaly používat k léčbě duševních chorob. Budeme lépe vědět, co to je, jaké má aplikace a jaký je jejich význam v oblasti duševních poruch.

Co je haloperidol

Haloperidol je typické konvenční antipsychotické léčivo, které je známé jako neuroleptikum. Tento léčivý přípravek je součástí butyrofenonů, chemické skupiny látek používaných k léčbě psychopatického chování.

Jedná se tedy o klíčový lék při léčbě duševních chorob a je jedním z prvních, které se k tomuto účelu používají. Objevil ho Dr. Janssen v polovině 20. století v laboratořích Janssen Pharmaceutica.

A to je to, že psychotické poruchy, jako je schizofrenie, jsou nemoci, s nimiž žije velké množství lidí. Kromě utrpení, které v sobě způsobují, jsou také zdrojem bolesti pro své okolí.

Některé z nich mohou představovat nebezpečí, takže je nezbytné aplikovat léčbu tohoto typu k ovládání fungování vašeho mozku. To je důvod, proč se o tom od začátku století hodně studovalo, až do nalezení této drogy, která je dnes jednou z nejdůležitějších, která existuje..

Téhož roku byly v Belgii představeny první klinické studie. Od prvního okamžiku se ukázalo jako velmi vhodný lék na léčbu některých duševních chorob.

Způsob, jakým haloperidol funguje, je následující: tento lék působí jako blokátor dopaminových receptorů, které máme v mozku. Dopamin dělá to, že zvyšuje jeho aktivitu v mozku lidí s psychotickými poruchami.

Psychotické poruchy jsou definovány jako duševní nemoci, které způsobují, že mozek nerozlišuje dobře mezi skutečnými a imaginárními představami. Při podávání tohoto léku jsou tyto receptory blokovány.

Je považováno za jedno z nejpoužívanějších neuroleptik s průměrnou spotřebou dávek mezi 6 a 9 mg denně. Na úrovni toho, jak ho metabolizuje, je to léčivo, které se metabolizuje v játrech.

U kterých onemocnění je haloperidol indikován?

Haloperidol, jak jsme již dříve diskutovali, je lék předepisovaný pacientům, kteří vykazují psychotické poruchy. Jednou z těchto nemocí je schizofrenie, což je velmi obtížné léčitelné onemocnění.

Schizofrenie je jednou z nejzávažnějších duševních chorob, která existuje. To ovlivňuje základní mozkové funkce, jako je myšlení a vnímání reality..

To způsobuje, že u postižené osoby vznikají emoce, které nemusí být schopen ovládat, a vede ho k chování, které může způsobit újmu jemu i jeho okolí. Pacienti s tímto typem poruchy zcela ztrácejí smysl pro realitu a kontakt s ní.

S haloperidolem je však možné regulovat tuto chronickou duševní poruchu, jednu z nejzávažnějších, která existuje, a určitým způsobem kontrolovat abnormální chování, které produkuje. Tímto způsobem je možné udržovat kontrolu a vyhnout se změněnému vnímání reality u pacientů.

Kromě léčby schizofrenie se haloperidol používá také v jiných akutních psychotických stavech. Je také indikován ve stavech psychomotorické agitace, manických stavech, panických poruchách, úzkosti a dokonce jako pomoc při kontrole koktání.

Haloperidol se také používá k ovládání motorických tiků a také verbálních tiků (proto se používá k problémům, jako je koktání). Kromě toho jej lze použít u dospělých i dětí s Tourettovým syndromem. Toto je onemocnění charakterizované přítomností motorických nebo verbálních tiků.

Navzdory dobrým výsledkům, které tento lék přinesl, existují také určité kontraindikace. To je v oblasti antipsychotik obecně běžné, protože často vykazují nežádoucí vedlejší účinky.

Některé z kontraindikací spočívají v tom, že blokováním dopaminových receptorů mohou nastat motorické poruchy, jako je třes v klidu a ztuhlost typická pro Parkinsonovu chorobu. To je něco, co musí být oceněno a musí být zvláště sledováno.

Dalším nepříznivým účinkem, o kterém se uvažuje při konzumaci tohoto léku, je to, že způsobuje silnou ospalost. Jsou to léky ovlivňující normální fungování mozku, u nichž je tento typ vedlejších účinků velmi častý.

Každopádně, jak jste možná viděli, haloperidol je velmi běžná a známá droga v oblasti duševní medicíny. Jeho aplikace umožňuje osobě s duševním onemocněním výrazně zlepšit kvalitu života.


Zatím žádné komentáře